Our Services

Sản phẩm / Dịch vụ Chủ đạo

Là một Công ty Tư vấn chuyên nghiệp có bề dày kinh nghiệm trên 60 năm, tiên phong thuộc lĩnh vực Bưu Chính – Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin và Xây Dựng, là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS), thành viên của Hiệp hội Kĩ sư Tư vấn Quốc tế (FIDIC), thành viên của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA). Chúng tôi tự hào mang đến Sản Phẩm / Dịch Vụ tốt nhất cho Khách Hàng.
1

Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng

Market-leading experience and services

Công ty Tư vấn chuyên nghiệp có bề dày kinh nghiệm trên 60 năm, tiên phong trên lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin

1

Dịch Vụ Viễn Thông

Market-leading experience and services

Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn. Phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

1

Kinh doanh Bất Động Sản

Market-leading experience and services

Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn. Phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh.