Mừng Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3/2019

Mừng Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3/2019

GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG NỮ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Với truyền thống của đơn vị trên 65 năm, trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng nữ CBCNV Công ty luôn là những phụ nữ Bưu điện tiêu biểu giỏi việc nước, đảm việc nhà, không những khẳng định vai trò xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, quản lý, mà còn là những phụ nữ đảm đang trong nữ công, đi đầu trong các phong trào thi đua toàn diện, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong những thời kỳ đầu thành lập, những năm tháng chiến tranh khốc liệt, chị em đã cùng tập thể CBCNV Công ty gánh vác những công việc hết sức khó khăn như trèo đèo, lội suối, vượt rừng, đến mọi miền tổ quốc tham gia khảo sát, thiết kế các công trình bưu chính, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cách mạng. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như các giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện đại hóa mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của ngành, hình ảnh chị em nữ CBCNV Công ty vẫn thể hiện sâu đậm tinh thần cống hiến hết mình cho công cuộc đổi mới đất nước, vừa tham gia sản xuất giỏi, quản lý giỏi, vừa đảm đang việc nhà, góp mặt trên mọi lĩnh vực quản lý và sản xuất của Công ty, tích cực trong các phong trào thi đua toàn diện: phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, nữ công, phong trào phụ nữ hai giỏi, xứng đáng với truyền thống của một Đơn vị Anh hùng, với 10 chữ vàng truyền thống của ngành Bưu điện: Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình, và truyền thống phụ nữ Việt Nam: Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang. Cùng với sự phát triển đi lên của ngành, lực lượng nữ đóng góp vai trò đáng kể cùng toàn thể CBCNV Công ty, với chức năng là đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng chủ lực của ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, cung cấp những giải pháp công nghệ mạng tối ưu phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành qua từng giai đoạn, cung cấp hàng ngàn giải pháp tư vấn đầu tư, giải pháp kinh tế kỹ thuật tối ưu đón đầu công nghệ, hoàn thành nhiều dự án, công trình thiết kế đóng góp vào chiến lược số hóa, chiến lược tăng tốc, hiện đại hóa mạng thông tin của ngành. Bằng chính năng lực tư vấn và đạo đức hành nghề, Công ty không ngừng củng cố uy tín, vị thế, khẳng định thương hiệu bền vững trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đem lại những sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng, xã hội và cộng đồng. Với truyền thống đáng tự hào đó, lực lượng nữ CBCNV Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện luôn phát huy truyền thống phụ nữ Bưu điện Việt Nam, tiếp tục phấn đấu, khẳng định vai trò quan trọng của mình, không ngừng nâng cao năng lực và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Công ty, ngành Bưu điện Việt Nam ngày một phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Tú Anh Chủ tịch CĐ

Điều lệ Công ty 2018