Lịch sử Công ty

 • Năm 1954: Tổ thiết kế  thuộc Phòng Kiến thiết –  Tổng cục Bưu điện
 • Năm 1960: Phòng Thiết kế thuộc Tổng cục Bưu điện
 • Năm 1962: Công ty Thiết kế thuộc Tổng cục Bưu điện
 • Năm 1969: Viện Thiết kế Bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện
 • Năm 1993 đến tháng 8 năm 1996: Công ty Thiết kế Bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện
 • Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 10 năm 1997: Công ty Thiết kế Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 • Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 12 năm 2004 : Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Bưu Điện trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)
 • Tháng 1 năm 2005 đến nay: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Qua trên 66 năm phát triển đội ngũ cán bộ công ty không ngừng lớn mạnh. Hiện nay Công ty có trên 100 cán bộ kỹ sư các chuyên ngành , trong đó có trên 15 cán bộ có trình độ trên Đại học. Với vai trò là đơn vị tư vấn đầu tư, xây dựng chủ lực của ngành, Công ty đã thực hiện tư vấn hầu hết các công trình trọng điểm , các công trình phát triển mạng lưới Bưu chính Viễn thông phục vụ tốt kế hoạch tăng tốc, kế  hoạch số hoá và hiện đại hoá mạng  lưới, kế hoạch cáp quang hoá, kế hoạch xây dựng các điểm Bưu điện Văn hoá xã  của Ngành. Những thành tích của Công ty đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông trong hơn 60 năm qua đã được Đảng và Nhà nước công nhận với các danh hiệu:

 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1998)
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (1996)
 • Huân chương Lao động hạng Nhì (1984)
 • Huân chương Lao động hạng Ba (1980)
 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1998)
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (1996)
 • Huân chương Lao động hạng Nhì (1984)
 • Huân chương Lao động hạng Ba (1980)
 • Huân chương Chiến công hạng Nhì (1990)
 • Huân chương độc Lập hạng Ba (2004)
 • Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc về công tác Quốc phòng(1995-1999)
 • Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2003
 • Bộ Bưu chính Viễn thông tặng thưởng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2002, 2004
 • Quân khu thủ đô tặng thưởng cờ đơn vị quyết thắng 30 năm liền (1966-1995), 45 năm liền (1966-2010) ; Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng thời kỳ đổi mới (1989 -1999).
 • Quân khu thủ đô tặng thưởng cờ đơn vị quyết thắng 30 năm liền (1966-1995),45 năm liền (1966-2010); Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng thời kỳ đổi mới (1989 -1999).
 • Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2004.
 • Cùng nhiều cờ, bằng khen do Tổng cục Bưu điện, VNPT, Tổng cục An ninh, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn… trao tặng vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trên mọi lĩnh vực hoạt động.