VÀI NÉT VỀ CHÚNG TÔI


TẦM NHÌN

PTICO luôn phấn đấu giữ vị trí tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam. PTICO không ngừng nâng cao năng lực để phát triển bền vững, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.

SỨ MỆNH

PTICO luôn nỗ lực nhằm đem lại những giải pháp tư vấn đầu tư xây dựng tối ưu thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, mang lại những sản phẩm tư vấn đầu tư đạt hiệu quả đầu tư cao nhất, tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng, xã hội và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị truyền thống: PTICO có bề dày truyền thống trên 65 năm xây dựng và phát triển gắn liền với lịch sử truyền thống của Ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam.

Giá trị kết nối: PTICO luôn song hành cùng nhà đầu tư, các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin nhằm xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, phát triển các dịch vụ đa phương tiện, đem lại những giá trị gia tăng cho nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, xã hội và cộng đồng, kết hợp đảm bảo công tác an ninh, quốc phòng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Công ty xây dựng chiến lược phát triển dựa trên những trọng tâm sau:

– Coi trọng giá trị truyền thống của đơn vị kể từ khi thành lập năm 1954.

– Xây dựng thương hiệu bền vững, khẳng định thương hiệu và vị trí tiên phong về lĩnh vực tư vấn đầu tư chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

– Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn. Phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

– Duy trì và phát triển thị trường, khách hàng. Đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng bằng uy tín, năng lực, đạo đức hành nghề tư vấn, tính chuyên nghiệp, sự khác biệt và năng lực cạnh tranh.

– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đội ngũ kĩ sư tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực tư vấn, tăng cường sức cạnh tranh, duy trì vị trí tiên phong.

– Luôn đổi mới cơ chế, chính sách.

– Coi trọng chất lượng tăng trưởng.

– Đi đầu trong tiêu chuẩn hóa, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức của ngành cũng như tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao, góp phần vào thành công của các chiến lược tăng tốc và hiện đại hóa mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của ngành để hội nhập khu vực và thế giới.

– Đón đầu các công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm tư vấn đạt hiệu quả cao, đóng góp vào chiến lược đầu tư phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa dịch vụ mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn cả nước từ thành phố đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, kết hợp phục vụ an ninh quốc phòng.

– Tích cực tham gia hiệp hội ngành nghề – Tham gia Thường trực Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) – Thành viên của Hiệp hội tư vấn quốc tế (FIDIC), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA).

– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mở rộng hợp tác, chủ động hội nhập và phát triển.

– Không ngừng nâng cao năng lực để phát triển và hội nhập, đem lại những giá trị bền vững cho doanh nghiệp, khách hàng, cộng đồng và xã hội.

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Trong quá trình phát triển, Công ty luôn chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển để ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật nhằm tạo ra các sản phẩm tư vấn đầu tư xây dựng xây dựng chất lượng cao. Chiến lược nghiên cứu – phát triển đúng đắn đã giúp Công ty không ngừng phát triển bền vững và duy trì vị trí tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng của Ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Chiến lược nghiên cứu và phát triển của Công ty:

Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001.

Nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến trong tư vấn đầu tư xây dựng.

Đầu tư thiết bị và phần mềm chuyên dụng để tạo ra các sản phẩm tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

Chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có uy tín trong và ngoài nước.

Để hiện thực hóa chiến lược nghiên cứu phát triển của mình, Công ty đã:

Mở rộng hợp tác về kĩ thuật và công nghệ với các nhà tư vấn trong nước và nước ngoài.

Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực. Liên kết với các trường đại học chuyên ngành trong nước và các tổ chức quốc tế để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GẮN LIỀN VỚI SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong hoạt động khoa học công nghệ, Công ty tập trung vào các mũi nhọn:

Đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại phục vụ sản xuất và quản lí, sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế, dự toán, phát triển các phần mềm tiện ích, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tư vấn, phát huy tối đa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để chuyển những nghiên cứu, phương pháp luận trở thành thực tiễn, mang lại hiệu quả thực sự qua từng dự án, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đào tạo nguồn nhân lực được Công ty đặc biệt coi trọng và được coi là chiến lược phát triển, nhằm không ngừng nâng cao năng lực tư vấn xây dựng chuyên ngành. Đào tạo kĩ sư tư vấn chuyên nghiệp gắn liền với xây dựng môi trường ứng dụng khoa học kĩ thuật cho doanh nghiệp tư vấn. Công ty coi trọng tuyển chọn nhân lực có chất lượng ngay từ đầu. Kĩ sư được tuyển dụng được tham dự khoá “Nhập môn” và nhiều khoá huấn luyện kĩ năng nghiệp vụ do Lãnh đạo Công ty và các cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn. Công ty kí hợp đồng với các cơ sở đào tạo của ngành để tổ chức nhiều khoá học về công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của công tác tư vấn, tăng cường nhiều hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp tư vấn xây dựng chuyên ngành đặc thù mà không một trường lớp nào có thể trang bị được cho đội ngũ, như đào tạo tại chỗ, đào tạo chuyên sâu, gửi đi đào tạo, đặc biệt là chuyển giao công nghệ qua hợp tác với các Công ty nước ngoài có nhiều kinh nghiệm. Về lâu dài, Công ty cử cán bộ đi đào tạo cao học, đại học chuyên ngành tại các trường Đại học uy tín trong nước, các khoá đào tạo trong và ngoài nước. Đặc biệt, Công ty cử cán bộ tham gia nhiều khoá học do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VECAS tổ chức phối hợp với nhiều tổ chức tư vấn quốc tế.

Đi đầu trong việc tiêu chuẩn hóa và xây dựng qui trình: áp dụng và xây dựng các tiêu chuẩn, định mức của ngành như: “Xây dựng suất đầu tư và xây lắp các công trình viễn thông và ứng dụng xây dựng bài toán phân tích kinh tế dự án đầu tư”; “Xây dựng quy trình triển khai và quản lí các dự án đầu tư thuộc VNPT”; các tiêu chuẩn, quy phạm định mức của ngành. Hàng năm Công ty có nhiều sáng kiến cải tiến, đặc biệt là lĩnh vực về công nghệ thông tin. Ngoài việc ứng dụng các phần mềm, Công ty xây dựng được các phần mềm chuyên dụng như vẽ tuyến, liên kết dữ liệu, quản lí, hỗ trợ trong công tác tư vấn thiết kế. Công ty là đơn vị tư vấn đầu tiên của ngành đã áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ tư vấn, theo sát mục tiêu phát triển của ngành: Khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Cung cấp hàng ngàn giải pháp tư vấn đầu tư, giải pháp kinh tế kĩ thuật tối ưu đón đầu công nghệ, hoàn thành hàng ngàn dự án, công trình thiết kế đóng góp vào chiến lược số hóa, chiến lược tăng tốc, hiện đại hóa mạng thông tin của ngành.

Mở rộng hợp tác với các đối tác. Để có kinh nghiệm trong công tác tư vấn trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, Công ty chủ động hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực để chủ động trong công tác thiết kế qui hoạch các khu công nghệ, khu kinh tế, khu đô thị, các mạng thông tin chuyên dùng của các Bộ, ngành.

Xây dựng thư viện khoa học kĩ thuật, bổ sung nhiều tài liệu mới – nguồn kiến thức công nghệ và quản lí cho các cán bộ kĩ thuật và quản lí của Công ty khai thác trong hoạt động tư vấn.

VĂN HÓA CÔNG TY

Trân trọng và gìn giữ truyền thống; tôn trọng các chuẩn mực xã hội; chia sẻ với nhau các giá trị chung. Toàn thể thành viên của Công ty đoàn kết, đồng tâm nhất trí vượt qua thử thách, khó khăn để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

* Tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng trong các hoạt động của mình.

Công ty và từng thành viên thực hiện đầy đủ cam kết của mình với khách hàng và đối tác, gìn giữ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần xây dựng một xã hội phát triển, văn minh.

* Năng động sáng tạo

Năng động, sáng tạo, luôn luôn học hỏi, tiếp cận và phát huy cái mới trong sản xuất và kinh doanh.

Mọi thành viên trong Công ty nhạy bén và chủ động tiếp cận, học hỏi và áp dụng hiệu quả những thành tựu khoa học kĩ thuật, quản lí tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, cung cấp các dịch vụ tốt nhất nhằm mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng và cộng đồng xã hội.

* Nhiệt tình và nỗ lực phấn đấu không ngừng

Nhiệt tình và nỗ lực phấn đấu không ngừng của từng thành viên để nâng cao năng lực trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Mọi thành viên trong Công ty nhiệt tình, hăng hái và luôn luôn cố gắng trong lao động và học tập, không ngừng rèn luyện trình độ chuyên môn, hướng tới mục đích chung nâng cao năng lực, thương hiệu và sức mạnh của Công ty trên thị trường.

* Trung thực và đoàn kết

Mọi cá nhân trong Công ty hòa đồng, nhiệt tình, thẳng thắn, trung thực, cộng tác cùng nhau xây dựng môi trường sống và làm việc cởi mở, thân thiện, tinh thần hợp tác.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Tuân thủ 10 tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam:

“Trí tuệ – Trung thực – Chất lượng – Hiệu quả”, xây dựng văn hoá kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế.

QUI TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

1 – Luôn luôn đặt lợi ích của đất nước và cộng đồng lên trên lợi ích của bộ phận hoặc cá nhân, chú ý bảo vệ danh dự, nâng cao uy tín nghề nghiệp.

2 – Phục vụ khách hàng một cách trung thực, tận tình, tìm cho họ được các giải pháp vừa có hiệu quả vừa bảo vệ được pháp luật nhà nước và lợi ích cộng đồng.

3 – Chỉ nhận các công việc trong lĩnh vực thành thục, không tự quảng cáo một cách quá mức, không cạnh tranh một cách gian lận.

4 – Đề xuất các nhận xét, phân tích, đánh giá hoặc kiến nghị một cách khách quan độc lập không chịu sự chi phối của bất cứ ai hoặc tổ chức nào.

5 – Chấp nhận việc chọn thầu tư vấn chỉ dựa trên việc đánh giá kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, tính hiệu quả.

6 – Chỉ nhận thù lao do khách hàng trả cho việc đã được giao và hoàn thành theo hợp đồng.

7 – Không tìm cách giành giật công việc đang do người khác hoặc công ty khác làm trừ phi có sự đồng ý của đương sự.

8 – Sẵn sàng chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin với các bạn đồng nghiệp, khuyến khích sự tìm hiểu của cộng đồng đối với công tác tư vấn xây dựng.

9 – Tôn trọng uy tín nghề nghiệp và sự hành nghề của cá nhân hoặc đơn vị khác nhưng đồng thời cũng thẳng thắn đấu tranh chống các hành vi thiếu đạo đức

10 – Luôn luôn phấn đấu trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề.

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Thị trường hoạt động kinh doanh của Công ty tại các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước với các dự án của đơn vị trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Bộ, Ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty, địa phương như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Viettel, EVN,…

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Công ty quan hệ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác kinh doanh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức,…

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM TƯ VẤN

Trong những năm qua, Công ty đã thực hiện phần lớn các dự án bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của ngành Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin cũng như các công trình của các Bộ, ngành, địa phương và hợp tác tư vấn quốc tế.

Công ty thực hiện nhiều dự án quan trọng, những dự án mạng đường trục quốc gia, các tuyến cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh, các mạng truy nhập, mạng ngoại vi, mạng cáp truyền hình, các công trình cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động, công trình cột an ten và kiến trúc nhà trạm bưu chính, viễn thông, các công trình công nghệ thông tin.