HỒ SƠ NĂNG LỰC


 

Là một Công ty Tư vấn chuyên nghiệp có bề dày kinh nghiệm trên 60 năm, tiên phong thuộc lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin, và xây dựng, là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) – thành viên của Hiệp hội Kĩ sư Tư vấn Quốc tế (FIDIC), thành viên của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA).

Trải qua quá trình phát triển đi lên, đội ngũ cán bộ Công ty không ngừng lớn mạnh. Hiện nay Công ty có tổng số trên 100 cán bộ kỹ sư các chuyên ngành, trong đó có trên 15 cán bộ có trình độ trên Đại học. Với vai trò là đơn vị tư vấn đầu tư, xây dựng chủ lực của ngành, Công ty đã thực hiện tư vấn hầu hết các công trình trọng điểm, các công trình phát triển mạng lưới Bưu chính – Viễn thông – CNTT, phục vụ tốt kế hoạch tăng tốc, kế  hoạch số hoá và hiện đại hoá mạng  lưới, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển bền vững của Ngành Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin qua các thời kì.