THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn Quốc gia, trực thuộc Chính phủ Việt Nam và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. TTXVN liên tục cung cấp những thông tin đề cập đến các vấn đề chính trịkinh tếxã hộivăn hoákhoa học và công nghệ của Việt Nam và thế giới. Mục đích của TTXVN là phản ánh quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam về những vấn đề thời sự lớn trong nước, khu vực và trên thế giới.

Các Cơ quan trực thuộc TTXVN

Đơn vị giúp việc cho Tổng Giám đốc

 • Ban Thư ký Biên tập
 • Trung tâm Truyền hình Thông tấn
 • Hội đồng nghiên cứu và phát triển ttxvn
 • Ban Tổ chức Cán bộ
 • Ban Kế hoạch – Tài chính
 • Ban Kiểm tra
 • Văn phòng

- Địa chỉ: 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Đơn vị biên tập

 • Ban biên tập tin trong nước
 • Ban biên tập tin thế giới
 • Ban biên tập tin đối ngoại
 • Ban biên tập tin kinh tế
 • Ban Biên tập ảnh
 • Trung tâm Truyền hình Thông tấn (VNews)
 • Trung tâm Thông tin Tư liệu

Các cơ quan đại diện, phân xã, báo, tạp chí, các tổ chức sự nghiệp

 • Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam

- Địa chỉ: 116-118-120 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM

 • Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung – Tây nguyên

- Địa chỉ: 28 Lê Thánh Tông- Quận Hải Châu, Đà Nẵng

 • 63 cơ quan thường trú TTXVN tại các tỉnh, thành phố
 • 30 cơ quan thường trú TTXVN ở nước ngoài
 • Báo ảnh Việt Nam

- Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

 • Báo Tin tức

- Địa chỉ: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 • Báo điện tử “Vietnam Plus”

- Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

- Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • Báo Việt Nam News

- Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

 • Báo Le Courrier du Vietnam

- Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • Tuần tin Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • Tòa soạn Dân tộc và Miền núi:

- Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum

- Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 • Tạp chí “Chân trời UNESCO”

- Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 • Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

- Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 • Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn (VNA8):

- Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

 • Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn

- Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

 • Trung tâm tin học

- Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 • Nhà xuất bản Thông tấn:

- Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

 • Trung tâm Tiếp thị, Phát hành và dịch vụ Quảng cáo:

- Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

 • Công ty ITAXA:

- Địa chỉ: Số 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP HCM

 • Công ty In – Thương mại:

- Địa chỉ: Phố Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội