BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công Thương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một Bộ mới được thành lập từ khoá XII củaQuốc hội trên cơ sở sáp nhập Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại. Bộ trưởng đầu tiên và đương nhiệm của Bộ này là Vũ Huy Hoàng. Ông lúc được bổ nhiệm Bộ trưởng đang là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.[1]

Lãnh đạo hiện nay

Bộ máy tổ chức

  • Văn phòng Bộ
  • Thanh tra Bộ
  • Vụ Kế hoạch
  • Vụ Tài chính
  • Vụ Tổ chức cán bộ
  • Vụ Pháp chế
  • Vụ Hợp tác quốc tế
  • Vụ Khoa học và Công nghệ
  • Vụ Phát triển nguồn nhân lực
  • Vụ Thi đua – Khen thưởng
  • Vụ Công nghiệp nặng
  • Vụ Công nghiệp nhẹ
  • Vụ Thị trường trong nước
  • Vụ Thương mại biên giới và miền núi
  • Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương
  • Vụ Thị trường châu Âu
  • Vụ Thị trường châu Mỹ
  • Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
  • Vụ Chính sách thương mại đa biên
  • Cục Công nghiệp địa phương
  • Cục Công tác phía Nam (trước đây là Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh)
  • Cục Điều tiết điện lực
  • Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
  • Cục Xúc tiến thương mại
  • Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
  • Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh
  • Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế
  • Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Thương Trung ương
  • Báo Công Thương
  • Tạp Chí Công Thương
  • Viện Nghiên cứu Chiến Lược, Chính Sách Công nghiệp
  • Viện Nghiên cứu Thương mại

Cơ quan quản lý nhà nước

  • Tổng cục Năng lượng
  • Cục Hóa Chất
  • Cục Quản lý cạnh tranh
  • Cục Quản lý thị trường
  • Cục Xuất nhập khẩu
  • Thương vụ Việt Nam tại các nước và các vùng lãnh thổ