Liên hệ

+ Địa chỉ: 82 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

+ Tel: 84.24.37750539

+ GSM: 091.175.9339 / 090.325.6365

+ E-mail: anhnt@pticc.vn

+ Website: http://www.pticc.vn

 

Bài viết này cũng có bằng ngôn ngữ English

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

Liên hệ