Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019 Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019 read more →

VNPT có Tổng giám đốc mới

Ông Phạm Đức Long, Phó Tổng giám đốc VNPT vừa được Bộ TT&TT chính thức bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 2/4/2015. Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, tốt nghiệp Tiến sỹ Điện tử – Viễn thông tại Nhật Bản. Trước khi được.. read more →

Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của VNPT

VNPT có nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước, bao gồm trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác trong các ngành, nghề lĩnh vực chủ yếu sau: – Dịch vụ viễn thông đường trục;.. read more →

12 Tháng 11 2014
0 Comment