Đấu giá xong gần 1 triệu cổ phần PTICC

SGDCK TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả đăng ký mua cp của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (OTC: PTICC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo đó, toàn bộ 994,500 cp đã được 3 NĐT cá nhân đăng ký mua. read more →

23 Tháng 11 2015
0 Comment

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tổ chức thành công kỳ họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019

Ngày 18/9/2015, tại trụ sở Công ty số 38 (nay là số 82) phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và.. read more →

06 Tháng 10 2015
0 Comment