Thông báo thay đổi nhân sự Công ty PTICC

Ngày 4/2/2016, Hội Đồng Quản Trị đã Quyết Nghị bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao nhất trong Công ty. read more →

Phát động thi đua năm 2016

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Công ty phát động thi đua tới các đơn vị và toàn thể CBCNV với nội dung sau: read more →

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Thực hiện Quyết định số 6/QĐ-VNPT-HĐTV-NL và Thông báo số 423/VNPT-KTTC ngày 15/1/2016 của VNPT, các thành viên HĐQT là đại diện vốn Nhà nước theo ủy quyền của VNPT tại PTICC thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty. read more →

Đấu giá xong gần 1 triệu cổ phần PTICC

SGDCK TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả đăng ký mua cp của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (OTC: PTICC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo đó, toàn bộ 994,500 cp đã được 3 NĐT cá nhân đăng ký mua. read more →

23 Tháng 11 2015
0 Comment

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tổ chức thành công kỳ họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019

Ngày 18/9/2015, tại trụ sở Công ty số 38 (nay là số 82) phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và.. read more →

06 Tháng 10 2015
0 Comment