Chúc mừng Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3/2018

TRUYỀN THỐNG NỮ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN GẮN LIỀN VỚI TRUYỀN THỐNG 65 NĂM CỦA MỘT ĐƠN VỊ ANH HÙNG Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện gắn liền với truyền thống của.. read more →

21 Tháng 2 2018
0 Comment

Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thong bao phat hanh co phieu cho co dong hien huu read more →

Đăng ký kinh doanh Công ty

DANG KY KD PTICO LAN 9 – 2017 DANG KY KD PTICO LAN 9 – 2017 – Chi tiet read more →