CÁC HÌNH ẢNH TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

NHỮNG BỨC ẢNH TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY TỪ THỜI KỲ ĐẦU “VIỆN THIẾT KẾ BƯU ĐIỆN, CÔNG TY THIẾT KẾ, CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN” CÁI GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN DO CÁC CÁN BỘ CÔNG TY THỰC HIỆN CÔNG TY ĐÓN.. read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 2/2

BCTC_2015 – Trang 15-19 BCTC_2015 – Trang 20-24 BCTC_2015 – Trang 25-32 read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 1/2

BCTC_2015 – Trang 1-4 BCTC_2015 – Trang 5-9 BCTC_2015 – Trang 10-14   read more →

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty PTICC

Ngày 4/2/2016, Hội Đồng Quản Trị đã Quyết Nghị bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao nhất trong Công ty. read more →

Phát động thi đua năm 2016

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Công ty phát động thi đua tới các đơn vị và toàn thể CBCNV với nội dung sau: read more →

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Thực hiện Quyết định số 6/QĐ-VNPT-HĐTV-NL và Thông báo số 423/VNPT-KTTC ngày 15/1/2016 của VNPT, các thành viên HĐQT là đại diện vốn Nhà nước theo ủy quyền của VNPT tại PTICC thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty. read more →

Đấu giá xong gần 1 triệu cổ phần PTICC

SGDCK TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả đăng ký mua cp của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (OTC: PTICC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo đó, toàn bộ 994,500 cp đã được 3 NĐT cá nhân đăng ký mua. read more →

Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019 Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019 read more →