Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019 Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ họp thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019 read more →

Cổ phần VNPT bị ế khi đăng ký bán đấu giá

ICTnews – Việc bán đấu giá cổ phần của VNPT tại 7 công ty cổ phần do Công ty CP Chứng khoán phố Wall và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) niêm yết đã không thực hiện được do không có nhà đầu tư nào tham gia đăng.. read more →