Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện trân trọng thông báo đến các Cổ đông của Công ty về việc tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau: 1. Thời gian và địa điểm: -  Thời gian: Khai mạc.. read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 2/2

BCTC_2015 – Trang 15-19 BCTC_2015 – Trang 20-24 BCTC_2015 – Trang 25-32 read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 1/2

BCTC_2015 – Trang 1-4 BCTC_2015 – Trang 5-9 BCTC_2015 – Trang 10-14   read more →

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty PTICC

Ngày 4/2/2016, Hội Đồng Quản Trị đã Quyết Nghị bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao nhất trong Công ty. read more →

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Thực hiện Quyết định số 6/QĐ-VNPT-HĐTV-NL và Thông báo số 423/VNPT-KTTC ngày 15/1/2016 của VNPT, các thành viên HĐQT là đại diện vốn Nhà nước theo ủy quyền của VNPT tại PTICC thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty. read more →

Đấu giá xong gần 1 triệu cổ phần PTICC

SGDCK TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả đăng ký mua cp của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (OTC: PTICC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo đó, toàn bộ 994,500 cp đã được 3 NĐT cá nhân đăng ký mua. read more →