Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 2/2

BCTC_2015 – Trang 15-19 BCTC_2015 – Trang 20-24 BCTC_2015 – Trang 25-32 read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 1/2

BCTC_2015 – Trang 1-4 BCTC_2015 – Trang 5-9 BCTC_2015 – Trang 10-14   read more →

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty PTICC

Ngày 4/2/2016, Hội Đồng Quản Trị đã Quyết Nghị bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao nhất trong Công ty. read more →

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Thực hiện Quyết định số 6/QĐ-VNPT-HĐTV-NL và Thông báo số 423/VNPT-KTTC ngày 15/1/2016 của VNPT, các thành viên HĐQT là đại diện vốn Nhà nước theo ủy quyền của VNPT tại PTICC thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty. read more →

Đấu giá xong gần 1 triệu cổ phần PTICC

SGDCK TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả đăng ký mua cp của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (OTC: PTICC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo đó, toàn bộ 994,500 cp đã được 3 NĐT cá nhân đăng ký mua. read more →