Đăng kí kinh doanh

DANGKY_KD_LAN7_2016 read more →

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện được tổ chức vào ngày 16/9/2016. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tin tưởng và ủng hộ của các Cổ đông với HĐQT cũng như BĐH của Công ty. Diễn biến.. read more →

Thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện trân trọng thông báo đến các Cổ đông của Công ty về việc tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau: 1. Thời gian và địa điểm: -  Thời gian: Khai mạc.. read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 2/2

BCTC_2015 – Trang 15-19 BCTC_2015 – Trang 20-24 BCTC_2015 – Trang 25-32 read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 1/2

BCTC_2015 – Trang 1-4 BCTC_2015 – Trang 5-9 BCTC_2015 – Trang 10-14   read more →