Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Xem toàn văn read more →

Nghị quyết kỳ họp cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết kỳ họp cổ đông thường niên năm 2014 Xem toàn văn read more →

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PTICC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 như sau: Thời gian dự kiến: 8h00′  Thứ  Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014 Địa điểm: 38 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội… read more →

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5

Công ty Cổ phần PTICC công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5: ngày 01 tháng 7 năm 2013. Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của PTICC là 20,15 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn BCVT Việt Nam (tỷ lệ sở hữu là 49,35%),.. read more →

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niêm năm 2013   Xem toàn văn   read more →

Báo cáo tài chính năm 2013

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC năm 2013 (đã kiểm toán): Xem trước và Tải về   read more →

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Là một Công ty Tư vấn, thành viên của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam và là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Qua 50 năm phát triển đội ngũ cán bộ công ty không ngừng lớn mạnh. Hiện nay Công ty có tổng số 145 cán.. read more →

Báo cáo tài chính năm 2012

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC  năm 2012 (đã kiểm toán): Xem toàn văn   read more →