Báo cáo tài chính – 2016 (Phần 1)

BCTC_2016 – Trang 1-7 BCTC_2016 – Trang 8-13 read more →

Báo cáo thường niên – 2016

Bao cao thuong nien 2016 – Web read more →

Đăng kí kinh doanh

DANGKY_KD_LAN7_2016 read more →

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện được tổ chức vào ngày 16/9/2016. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tin tưởng và ủng hộ của các Cổ đông với HĐQT cũng như BĐH của Công ty. Diễn biến.. read more →

CÁC HÌNH ẢNH TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

NHỮNG BỨC ẢNH TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY TỪ THỜI KỲ ĐẦU “VIỆN THIẾT KẾ BƯU ĐIỆN, CÔNG TY THIẾT KẾ, CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN” CÁI GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN DO CÁC CÁN BỘ CÔNG TY THỰC HIỆN CÔNG TY ĐÓN.. read more →